observeren en interpreteren

Grote grazers creëren ruimte en variatie in de vegetatie en zorgen zo voor een grotere diversiteit aan planten en dieren. De laatste 30 jaar is er veel aandacht voor dit thema geweest, aangezien op veel plekken “wilde” koeien en paarden werden uitgezet in natuurgebieden.
Rombus heeft die ontdekkingstocht bijna vanaf het begin meegemaakt. Vijfentwintig jaar geleden al volgden we met de camera een jaar lang het wel en wee van een groep galloways en konikspaarden. Dat zijn we blijven doen. De oogst van talloze gesprekken met deskundigen en het voortdurend observeren en analyseren van kuddes is terug te vinden in de vele bijzondere films die we wijden aan natuurlijke kuddes.